Author - Tony Steve

Temp

GIẢI PHÁP THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh phân phốiDược phẩm; Vật liệu xây dựng; Máy tinh & Linh kiện điện tử; Thực phẩm; Máy móc thiết bị; Hoá mỹ phẩm Du lịch/ Khách sạnKhách sạn; Công ty du lịch; Phòng vé máy bay OutsourcingGia công phần mềm và cung cấp nguồn nhân lực Buôn...

Read more...

Tầm quan trọng của áp dụng chỉ số xếp hạng khách hàng trong CRM

Chỉ số xếp hạng khách hàng (Customer Healthscore) là một số liệu quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. Đây là một chỉ số dự đoán khả năng khách hàng rời bỏ hoặc tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ cũng như khả năng mua thêm. Việc đánh giá...

Read more...