THAY ĐỔI MÚI GIỜ, ĐỊNH DẠNG NGÀY THÁNG VÀ SỐ

Tình huống: Tôi phải thuyết trình công việc của mình và sử dụng Talgent như một công cụ hỗ trợ hình ảnh. Nhưng đối tượng hôm ấy là người nước ngoài, mà giao diện Talgent của tôi lại đang là Tiếng Việt, khả năng tất cả mọi người hiểu được Tiếng Việt quả là không hề cao! Tôi muốn đổi định dạng ngôn ngữ và Ngày/Tháng của Talgent sang Tiếng Anh để thông dụng hơn với mọi người.

Doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển, trải dài qua nhiều đất nước và múi giờ khác nhau yêu cầu cho ứng dụng CRM cung cấp dải ngôn ngữ/định dạng đa dạng và chính xác. Talgent cố gắng đáp ứng nhu cầu đa ngôn ngữ và bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ/định dạng Ngày/Tháng một cách dễ dàng:

1.              Truy cập Thanh Công cụ > Cài đặt > Cài đặt tài khoản

2.              Để điều chỉnh ngôn ngữ hệ thống, hãy vào mục Ngôn ngữ mặc định và chọn Ngôn ngữ bạn muốn. Trong tình huống này ta chọn English (United States)

3.              Để điều chỉnh Định dạng Ngày/Tháng, hãy vào mục Định dạng ngày và số và chọn dạng English (United States) với tình huống này

4.              Hãy Lưu để hoàn tất việc thay đổi

Vậy là xong, bạn có thể thấy là giao diện, các trường, biểu mẫu và định dạng Ngày/Tháng của Talgent đã được chuyển sang Tiếng Anh, hãy kiểm tra nào: