TALGENT ACADEMY

Bộ hướng dẫn sử dụng giúp bạn hiểu rõ hơn về các tính năng của Talgent và cách cấu hình các tính năng theo cách mà bạn mong muốn sao cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn nhất.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc cài đặt và cấu hình Talgent. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.