HƯỚNG DẪN THÊM HỘP THƯ NHÓM

Tình huống: Đội ngũ Bán hàng của bạn làm việc với khách hàng rất nhiều, từ tìm kiếm Tiềm năng, Liên hệ đến đặt lịch các cuộc họp và thống kê lại lên CRM. Công việc của nhóm sử dụng chủ yếu qua Gmail và bạn cần ứng dụng CRM giúp lưu lại những bản ghi mới cho Tiềm năng.

Để thuận tiện cho công việc của bạn, Talgent cung cấp giải pháp kết nối Gmail. Bằng cách liên kết tài khoản Gmail với Talgent và gắn hộp thư Talgent, mỗi khi  liên lạc với một Tiềm năng mới qua Email, hệ thống sẽ tự cập nhật một bản ghi mới để tiện theo dõi qua hệ thống mà bạn không cần phải nhập lại bằng tay.

Để tạo hộp thư cho Nhóm, trước hết bạn phải tạo Nhóm (Xem thêm Hướng dẫn cách tạo Nhóm và thêm người dùng vào nhóm)

Sau đó, ở Thanh điều hướng bạn vào Cài đặt > Thư điện tử > phân mục Hộp thư Nhóm và bắt đầu Thêm mới

  • Nhóm: Hãy chọn Đội/Nhóm mà bạn muốn thiết lập hòm thư

  • Hộp thư bên ngoài: Cho phép Talgent liên kết với tài khoản Gmail để tích hợp thêm các tính năng

  • Hộp thư Talgent: Hộp thư của hệ thống cho Nhóm của bạn. Mỗi lần bạn thực hiện thao tác Tạo địa chỉ Email mới, hệ thống sẽ sinh ra một hòm thư mới để sử dụng

  • Các tùy biến khác để tinh chỉnh Hòm thư Nhóm

Lưu lại để hoàn tất việc tạo mới.

 

Kết quả: Vậy là bạn đã hoàn tất việc liên kết hộp thư Nhóm bạn với Gmail. Khi liên lạc với tiềm năng qua email, bạn hãy Bcc địa chỉ của Hộp thư bên ngoài để tự động tạo/lưu trữ các Email phù hợp với Tiềm năng/Liên hệ trong hệ thống