1.HƯỚNG DẪN TẠO TIỀM NĂNG MỚI

Tình huống: Bạn có một danh thiếp của một người tại một hội nghị hoặc một chương trình thương mại, và muốn Đội ngũ bán hàng theo dõi với người đó trong tương lai. Vậy bạn cần phải thêm người này như là một Tiềm năng mới trong hệ thống CRM của mình
Quản lý Tiềm năng đóng vai trò rất quan trọng trong mọi khâu kinh doanh.
Tiềm năng có thể tìm thấy thông qua nhiều nguồn khác nhau – đăng ký trang web, quảng cáo trên Facebook, mua một danh sách email … Điều quan trọng là theo dõi nguồn Lead trong CRM, để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo khác nhau của bạn.
Quản lý Tiềm năng đóng vai trò rất quan trọng trong mọi khâu kinh doanh.
Khi bạn có thông tin của đối tượng tiềm năng hoặc quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ của bạn dù chưa chắc chắn đó sẽ là khách hàng trong tương lai hay phù hợp với dịch vụ bạn cung cấp, hãy cứ thêm họ vào danh sách Tiềm năng của bạn trên Talgent!
Talgent cung cấp cho bạn nhiều phương thức tiện lợi để thêm những Tiềm năng mới, và giúp bạn tinh chỉnh thông tin biểu mẫu linh hoạt bằng cách Tùy biến Trường dữ liệu và Biểu mẫu
Bạn có thể thêm mới Tiềm năng bằng cách Nhập trực tiếp hoặc Nhập hàng loạt
Để Nhập trực tiếp, bạn có 2 cách sau:
  • Cách 1: Trên Thanh Điều Hướng, bấm vào Dấu Cộng Tạo Nhanh, và chọn Thêm Tiềm năng mới
  • Cách 2: Trên Thanh Điều Hướng, vào mục CRM và chọn phân hệ Tiềm năng. Ở giao diện Tiềm năng, bấm nút Thêm Tiềm năng mới

 Khi đó, cửa sổ Tạo Tiềm năng mới sẽ hiện ra, bạn hãy nhập các thông tin cơ bản của Tiềm năng mới theo biểu mẫu dưới đây
Để Nhập hàng loạt, trên Thanh Điều Hướng, bạn vào mục CRM > phân hệ Tiềm năng. Ở giao diện Tiềm năng, chọn Thêm dữ liệu từ tệp tin. Bạn hãy chuẩn bị sẵn file chứa dữ liệu của Tiềm năng theo biểu mẫu có sẵn bằng file Excel (xlxs, csv,…) và đưa file đó vào cửa sổ Thêm dữ liệu từ tệp tin.
 Và
Mẹo: Talgent sẽ tự động tạo bản ghi cho Liên hệ và Tài khoản mới một khi Tiềm năng được chuyển đổi vì vậy bạn không cần tạo riêng bản ghi Liên hệ và Tài khoản của những Tiềm năng đó để tránh phát sinh các bản ghi trùng lặp không cần thiết!
 
Kết quả: Vậy là bạn đã tạo được Tiềm năng mới. Hãy xem và quản lý các Tiềm năng trong hệ thống bằng cách truy cập vào CRM > Tiềm năng

Hãy thao khảo thêm cách hiển thị Tiềm năng của bạn qua tài liệu sau Tôi muốn cá nhân hóa giao diện Quản lý CRM của tôi
 
 
2. HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI TIỀM NĂNG

Tình huống: Chúc mừng! Một trong những Tiềm năng vừa trở thành Liên hệ mới của bạn. Nhưng trên hệ thống, bạn mới chỉ có thông tin về Tiềm năng đó, làm thế nào để chuyển thông tin bản ghi đó vào mục Liên hệ nhanh và đầy đủ nhất?

 Talgent hỗ trợ bạn trong việc quản lý Tiềm năngLiên hệ và Khách hàng thông qua công cụ Chuyển đổi. Thông tin của một Tiềm năng sẽ được tạo mới và chuyển đổi sang mục Liên hệ một cách chính xác.

Chính vì vậy, có 1 lưu ý rằng, mỗi khi bạn tạo Tiềm năng mới, bạn không cần phải tạo tay thêm bản ghi riêng cho Liên hệ và Khách hàng để tránh việc trùng lặp bản ghi khi bạn thực hiện thêm việc Chuyển đổi

Để bắt đầu Chuyển đổi, có 2 cách để bạn mở giao diện Chuyển đổi:

–    Cách 1: Truy cập CRM > Tiềm năng > Chọn 1 Tiềm năng > Chuyển đổi cơ hội

–   Cách 2: Truy cập CRM > Tiềm năng > Chi tiết Tiềm năng > Chuyển đổi cơ hội

Khi cửa sổ Chuyển đổi cơ hội hiện ra, bạn hãy nhập những thông tin bổ sung trước khi thực hiện việc tạo bản ghi mới cho Liên hệ:

Mẹo nhỏ:

–  Bạn hãy nhập các thông tin của Liên hệ để tạo bản ghi Liên hệ mới.

–  Mục Khách hàng, bạn có thể nhập liệu để tạo 1 bản ghi liên kết cho Khách hàng mới, hoặc chọn Liên kết đến khách hàng để liên kết tới 1 Tài khoản đã có sẵn trong hệ thống

–  Bạn có thể Thêm nhanh 1 Cơ hội và Công việc cùng lúc với việc Chuyển đổi để tiết kiệm thời gian. Cơ hội và Công việc sẽ được liên kết và giao cho chính Liên hệ đó mà không ảnh hưởng đến các Tài khoản được liên kết

Hãy Lưu lại khi đã hoàn tất việc Chuyển đổi. Đừng lo, không có dữ liệu Tiềm năng nào bị hủy bỏ đi cả, bạn luôn có thể quản lý và biết được những Tiềm năng nào đã được Chuyển đổi trong hệ thống (Xem thêm Tình huống trong Cá nhân hóa giao diện Quản lý CRM)

Vậy là bạn đã Chuyển đổi thành công một Tiềm năng thành Liên hệ trong hệ thống! Hãy xem thành quả của bạn nào:

Có thể thấy Liên hệ của bạn đã có đủ thông tin được lấy từ Tiềm năng, đồng thời những liên kết như Khách hàngCơ hội và Công việc được tạo tương ứng.