BỘ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1. Tạo VÀ TÙY BIẾN BIỂU BẢNG

Tình huống: Bạn được giao công việc phụ trách theo dõi và thống kê tất cả những Tiềm năng trong hệ thống đã được Chuyển đổi (Xem thêm cách Chuyển đổi Tiềm năng), ai đang là Chủ bán hàng và Nguồn Tiềm năng từ đâu.

 

Hãy bắt đầu ngày làm việc mới bằng những biểu đồ thống kê trực quan, tổng quát và dễ nắm bắt!

Vì vậy, ngay khi bạn đăng nhập vào Talgent thành công, bạn sẽ được chuyển tới trang Biểu bảng. Đây cũng là trang chính của Talgent.

Do đặc thù và tính chất công việc mỗi thành viên khác nhau, nên việc hiển thị dữ liệu và mục đích sẽ phụ thuộc vào mỗi cá nhân.

Vậy làm sao để bạn tạo cho mình một trang Biểu bảng thật ưng ý, hấp dẫn mà chính xác?

Tình huống trên nghe quen chứ? Tình huống này đã xuất hiện ở những mục tạo Danh sách Thông minh (Smart list) và tạo Báo cáo. Và chính việc tạo Danh sách Thông minh và Báo cáo trước đã góp phần lớn trong việc tạo Biểu bảng

Vì vậy, yêu cầu trên có thể tách ra làm những công đoạn nhỏ:

 • Tạo Danh sách Thông minh (Smart list) hoặc Tạo Báo cáo
 • Tạo mới và Quản lý Biểu bảng
 • Thêm biểu đồ từ Danh sách Thông minh hoặc Báo cáo vào Biểu bảng

Tạo Danh sách Thông minh (Smart list) hoặc Tạo Báo cáo

Biểu bảng sẽ lấy trực tiếp Bảng, Danh sách biểu đồ và Thẻ thống kê từ

 • Danh sách Thông minh (Smart list)
 • Báo cáo

Cả 2 nguồn đều có phương thức tạo Bảng, Danh sách biểu đồ và Thẻ thống kê như nhau, nên ở đây ta sẽ chọn Danh sách sách Thông minh làm phương thức mặc định cho ví dụ này

Tạo mới một Biểu bảng

 1. Vào trang Biểu bảng > Quản lý Biểu bảng > Thêm mới.

     2. Ở trang Quản lý Biểu bảng mới tạo, bạn có thể chỉnh sửa tên Biểu bảng và tùy chọn Bật/Tắt hiển thị Biểu bảng

Thêm biểu đồ từ Danh sách Thông minh hoặc Báo cáo vào Biểu bảng

 1. Tại tab “Biểu bảng mới”, bấm nút Thêm mới
 2. Hãy chọn bộ loại khung hiển thị cho các Biểu đồ chứa bên trong:
 • Nhóm biểu đồ: Khung bao gồm nhiều biểu đồ con
 • Biểu đồ: Thêm trực tiếp biểu đồ từ Danh sách Thông minh hoặc Báo cáo

Ở tình huống này ta chọn Thêm nhóm biểu đồ

 1. Hệ thống sẽ cho bạn chọn lấy biểu đồ từ nguồn Danh sách Thông minh và Báo cáo.
  Vì ta đã tạo Bảng, danh sách biểu đồ và thẻ thống kê ở Danh sách Thông minh, nên ta chọn đúng tên của Danh sách Thông minh đã tạo, ở trường hợp này là “Tiềm năng đã Chuyển đổi

 1. Ở bộ khung được tạo, hãy bấm nút + để thêm các Biểu đồ, Bảng tương ứng tùy ý.
  Ở trường hợp này ta sẽ lấy:
  – Nguồn Tiềm năng
  – Tiềm năng Chủ bán hàng đảm nhận
  – Danh sách Tiềm năng đã chuyển đổi

Hãy bấm Lưu để xác nhận những thay đổi tạo mới này.

Kết quả:

Vậy là xong! Bạn đã tạo ra trang Biểu bảng rất đơn giản và tiện lợi thông qua việc tận dụng Danh sách Thông minh và Báo cáo.