CHIA SẺ KIẾN THỨC

Cùng Talgent Mang Đến Sự Thành Công

Sự khác biệt giữa Customer Success Vs. Customer Experience

Nếu bạn đã dành thời gian để đọc về Customer Success (CS), bạn có thể nhận thấy rằng nó nhấn mạnh vào việc tạo ra những trải nghiệm tích cực cho khách hàng. Tuy nhiện, khi tìm hiểu bất kỳ nội dung này…

Chỉ số xếp hạng khách hàng (Customer Healthscore) là một số liệu quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. Đây là một chỉ số dự đoán khả năng khách hàng rời bỏ hoặc tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch …

Hệ thống phân tích bán hàng là một công cụ cho phép các nhà điều hành và quản lý cao cấp kiểm soát hiệu quả các KPI bán hàng và theo dõi chúng ở vị trí trung tâm đồng thời giúp...

Cần phải kết hợp cả Business Intelligence và CRM trong các doanh nghiệp. Thông tin thu được từ sự phát triển gói hàng bán được cá nhân hoá giúp bạn hiểu khách hàng của mình hơn.