BỘ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN & BẢNG CÔNG VIỆC

Đơn giản hóa việc quản lý đội nhóm hoặc là dự án. Giúp bạn phân công và theo dõi tiến độ công việc hiệu quả. Nâng cao cộng tác nhóm giúp nhóm của bạn dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Danh Sách Công Việc Rõ Ràng & Dễ Sắp Xếp

Tổ chức và phân công công việc. Sắp xếp thời gian biểu các công việc trong ngày một các hợp lý giúp các nhóm sẽ thấy ngay những gì họ cần làm, nhiệm vụ nào là ưu tiên và thời điểm hoàn thành công việc.  

Bảng Kanban, Gantt & Lịch

Giúp bạn và nhóm của bạn tập trung vào các công việc cần hoàn thành và hiểu được dự án đang bị nghẽn ở giai đoạn nào của dự án. 

Nâng Cao Cộng Tác Nhóm

Thảo luận nhóm trong thời gian thực giữa các thành viên trong nhóm và quản lý trên cùng một trang giúp thành viên có được câu trả lời cho các câu hỏi nhanh hơn.

Minh Bạch & Rõ Ràng

Khả năng đánh giá trạng thái của dự án giúp tất cả các thành viên và quản lý có được cái nhìn chân thực về trạng thái thực hiện dự án. Cùng nhau giải quyết các vấn đề còn tồn động giúp đẩy nhanh tiến độ dự án trong thời hạn và nguồn tài chính cho phép.

Liên hệ Demo - Tư vấn

Liên hệ với chúng tôi để được sắp xếp lịch demo miễn phí và tư vấn giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp/ của hàng của ban.