CÔNG CỤ QUẢN LÝ TỆP DỮ LIỆU VÀ TÀI LIỆU

Quản lý tài liệu và tệp dữ liệu trên Talgent Drive giúp bạn tập trung hoá quản lý tệp trên toàn bộ giải pháp. Đồng bộ hóa tài liệu với Google Drive là một tiện ích rất lớn, giúp bạn mở rộng dung lượng sử dụng một cách dễ dàng.

Quản Lý Tập Trung Tài Nguyên

Tập trung hoá việc quản lý tài nguyên là các tập dữ liệu, tài liệu vào một công cụ giúp bạn dễ dàng kiểm soát được toàn bộ các tập dữ liệu của toàn công ty

Kết nối Dữ Liệu với Google Drive

  • Nâng cao sự tiện lợi trong việc quản lý dữ liệu tập trung

  • Dễ dàng chia sẻ dữ liệu giữa các thành viên trong nhóm làm việc

  • Dễ dàng tải dữ liệu lên các bộ giải pháp thông qua một đầu mối duy nhất

  • Tận dụng được dung lượng bộ nhớ lớn trên Google Drive

Chia sẻ và bảo mật

Chia sẻ các tệp dữ liệu dễ dàng với các tính năng bảo mật và quyền hạn theo từng người dùng.


Liên hệ Demo - Tư vấn

Liên hệ với chúng tôi để được sắp xếp lịch demo miễn phí và tư vấn giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp/ của hàng của ban.