HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH KẾ HOẠCH BÁN HÀNG

 

Tình huống: Doanh nghiệp của bạn cung cấp gói dịch vụ Hỗ trợ Kĩ thuật cho các Doanh nghiệp khác. Mỗi hợp đồng hay quá trình đàm phán của dịch vụ này với các Khách hàng, bạn phải tạo 1 bản ghi Cơ hội để nắm bắt được trạng thái, quy trình bán hàng của Cơ hội với Khách hàng đó.

Cơ hội là thông tin quan trọng nhất để tạo doanh thu thực sự cho Doanh nghiệp.

Tất cả Cơ hội phải trải qua một Quy trình Bán hàng hoàn chỉnh, bắt đầu bằng việc xác định triển vọng và kết thúc với triển vọng được thắng hoặc thua (Xem thêm Tôi muốn thiết lập Quy trình bán hàng cho Đội ngũ của mình)

Việc chăm sóc Cơ hội có vai trò rất quan trọng trong quy trình bán hàng của Doanh nghiệp, trực tiếp ảnh hưởng đến việc đàm phán và quyết định mua dịch vụ/sản phẩm của Khách hàng và tạo doanh thu cho Doanh nghiệp

Talgent cung cấp cho bạn các phương thức tiện lợi để thêm những Cơ hội mới, và giúp bạn tinh chỉnh thông tin biểu mẫu Cơ hội linh hoạt bằng cách Tùy biến Trường dữ liệu và Biểu mẫu.

Bạn có thể thêm mới Cơ hội bằng cách

  • Nhập trực tiếp

  • Nhập hàng loạt

Để Nhập trực tiếp, bạn có 2 cách sau:

  • Cách 1: Trên Thanh Điều Hướng, bấm vào Dấu Cộng Tạo Nhanh, và chọn Thêm Cơ hội mới

  • Cách 2: Trên Thanh Điều Hướng, vào mục CRM và chọn phân mục Cơ hội. Ở giao diện Cơ hội, bấm nút Thêm Cơ hội mới

              Khi đó, cửa sổ Tạo Cơ hội mới sẽ hiện ra, bạn hãy nhập các thông tin cơ bản của Cơ hội mới theo biểu mẫu dưới đây