HƯỚNG DẪN TẠO & QUẢN LÝ THẺ (TAGS)

Tình huống: Các Nhân viên Bán hàng của bạn góp ý về việc có tính năng nào có thể đánh dấu nhanh một số trạng thái, nhận xét hoặc lưu ý đối với đối tượng họ đang làm việc. Có thể là với Khách hàng này cần gọi điện trước, với đối tượng Tiềm năng kia thì cần chú ý nhiều hơn.

Với Tình huống trên, những trạng thái hoặc nhận xét mà Nhân viên Bán hàng cần nên có khả năng được thêm vào một cách nhanh chóng và không phức tạp, đồng thời hiển thị trực quan và dễ nhìn. Ta có thể tạo thêm trường mới ở trong chi tiết của đối tượng (Xem thêm Tôi muốn quản lý Trường dữ liệu của hệ thống Talgent). Tuy nhiên việc quản lý và thao tác lại phức tạp hơn so với nhu cầu thực tế.

Vì vậy, tính năng Tags, hay còn gọi là thẻ nhãn, là rất phù hợp trong Tình huống này. Các thẻ Tags được thêm vào rất nhanh và hiển thị trực quan và gọn gàng.

Trước tiên, chúng ta hãy đi tới trang Quản lý Tags để thêm mới những thẻ Tags cần sử dụng trong hệ thống:

  1. Thanh Công cụ > Cài đặt > Quản lý Tags. Tại đây chúng ta có thể chỉnh sửa hoặc xóa các Tags đã tồn tại trong hệ thống. Hãy bấm Thêm để tạo thêm thẻ Tag mới

  2. Nhập thông tin cần thiết của thẻ Tag như tên thẻmàu nềnmàu chữ. Hãy tích chọn những đối tượng bạn muốn áp dụng thẻ Tag này

Kết quả: Hãy kiểm tra xem các thẻ Tags của bạn đã hiển thị hợp lý chưa với Tình huống bên trên.

  1. Thêm thẻ Tag Cần gọi điện trước với đối tượng Khách Hàng:

  2. Thêm thẻ Tag Cần chú ý cho đối tượng Tiềm năng