HƯỚNG DẪN TẠO MẪU THƯ (EMAIL TEMPLATE)

Tình huống: Mỗi khi hệ thống tiếp nhận một Tiềm năng mới, bạn muốn Talgent tự động gửi 1 mail thông báo cho Tiềm năng để chào mừng họ tới với Talgent!

Nhưng thực tế là, chỉ trong 1 ngày số lượng Tiềm năng mới được phân công có thể lên tới 200 người. Việc soạn thảo nội dung Email tương ứng với mỗi Tiềm năng là không hề khả thi, chưa kể sai sót và chậm trễ thời gian.

 

Để giải quyết vấn đề này, Talgent giúp bạn thiết lập các mẫu Email để bạn tùy ý chỉnh sửa giao diện hiển thị và dữ liệu. Hãy làm theo những chỉ dẫn sau:

  1. Tại Thanh Công cụ > Cài đặt > Thư Email > Phân mục Mẫu thư điện tử để mở giao diện Quản lý Mẫu thư điện tử

  2. Bấm Thêm để tạo mới Mẫu thư điện tử

  3. Hãy thiết lập nội dung và cách hiển thị của mẫu Email này

  • Bạn có thể nhập tham số từ Trường dữ liệu thông qua việc chọn Bảng dữ liệu + Tên trường. Hệ thống sẽ lấy mã tham số của Trường dữ liệu để với mỗi đối tượng người nhận khác nhau, thông tin hiển thị sẽ thay đổi tương ứng

  • Bạn có thể cấu hình, tùy chỉnh văn bản cũng như thêm, bớt các nội dung và tệp đính kèm một cách thuận tiện

  1. Bấm Lưu để hoàn tất việc tạo mẫu Email mới

 

Kết quả: Hãy thử áp dụng mẫu Email này vào việc gửi Email tự động tới đối tượng của bạn (Xem thêm Làm cách nào để hệ thống thực hiện tác vụ một cách tự động)