HƯỚNG DẪN TẠO KHO/ CỬA HÀNG

1.    Thanh công cụ > Sản phẩm > Kho/ Cửa hàng > chọn Thêm Kho/ Cửa hàng

 

 

2. Nhập thông tin kho, với nhưng lưu ý sau:

  • Quản lý: Là những người có quyền nhập số dư hàng tồn kho ban đầu, tạo phiếu xuất/ nhập kho. Nghĩa là có quyền quản lý toàn bộ các mặt hàng ở kho/ cửa hàng.  Khi bạn để danh sách này với “Tất cả” nghĩa là ai cũng có quyền xuất/ nhập kho.

  • Nhân viên bán hàng: Là danh sách nhân viên của cửa hàng, người có quyền nhìn thấy các sản phẩm của cửa hàng để cho vào báo giá và đơn hàng. Khi bạn để danh sách này với “Tất cả” nghĩa là ai cũng có quyền bán các sản phẩm ở kho/ cửa hàng này.

  • Vì vậy, nếu bạn muốn chỉ có nhân viên cửa hàng mới có thể tiếp cận các đơn hàng và xuất/ nhập khi=o ở kho/ cửa hàng này thì hãy bỏ “Tất cả” và thêm danh sách nhân viên mà bạn muốn họ làm các công việc đó.

3. Bạn có thể xem danh sách các kho hàng ở đây

Lưu ý: Bạn có thể có quyền truy cập đến nhiều kho/ cửa hàng. Hãy chọn kho mặc định sẽ giúp bạn ưu tiên các thông tin sản phầm và đơn hàng ở kho mặc định trong tất cả danh sách mà bạn tìm kiếm.