HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CHỈ SỐ XẾP HẠNG

Tình huống: Bạn muốn thiết lập các thước đo đánh giá Tiềm năng, để Đội ngũ Bán hàng của bạn nắm được Tiềm năng nào đang ở tình trạng tốt, đầy đủ thông tin, Tiềm năng nào thông tin còn sơ sài, cần được chú ý quan tâm hơn.

Chỉ số xếp hạng là một trong những tính năng nổi bật của Talgent trong việc nâng cao khả năng quản lý, đánh giá đối tượng dựa trên các tiêu chí và điều kiện đặt ra của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp có những tiêu chí đánh ra riêng đối với từng đối tượng, vậy làm cách nào để bạn quản lý và cấu hình Chỉ số xếp hạng cho phù hợp?

Đầu tiên, bạn thực hiện các bước sau để mở giao diện quản lý chức năng Chỉ số xếp hạng:

  1. Ở trên Thanh điều hướng góc bên phải, chọn Cài đặt > Quản trị dữ liệu > phân mục Chỉ số xếp hạng

  2. Chọn đối tượng áp dụng Chỉ số xếp hạng, Talgent hỗ trợ các loại đối tượng như Tiềm năng, Liên hệ, Tài khoản, Thỏa thuận, Công việc  Sự kiện

Talgent chia mặc định 3 cấp xếp hạng, bạn có thể cấu hình các thông tin của chỉ số xếp hạng như sau

  • Nhãn: Tên của cấp xếp hạng

  • Màu: Màu biểu trưng cho cấp xếp hạng

  • Barem điểm: Phổ điểm của cấp xếp hạng. Đối tượng nằm trong phổ điểm nào sẽ nhận Nhãn và Màu của cấp xếp hạng tương ứng

  • Bảng bên dưới chứa các phép đo bạn thiết lập để làm tiêu chí đánh giá điểm cho đối tượng. Bạn có thể thêm/sửa/xóa/vô hiệu các hệ thống đo lường này (Xem thêm tài liệu Tôi muốn tạo phép đo đánh giá cho Tiềm năng để cấu hình phép đo)

 

Kết quả: Sau khi đã hoàn thành cấu hình Chỉ số xếp hạng, bạn hãy thử vào lại trang Quản lý Tiềm năng và xem chi tiết 1 Tiềm năng để tham khảo như ví dụ sau:

Như bạn thấy, Tiềm năng này đã có các tiêu chí đánh giá và xếp loại điểm tương ứng. Đội ngũ Bán hàng của bạn có thể biết được mình phải làm gì để nâng cao hiệu quả và chiến lược đối với Tiềm năng.