HƯỚNG DẪN TẠO PHIẾU XUẤT KHO

2 cách tạo phiếu xuất kho

Cách 1: Thanh Công cụ > Sản phẩm > chọn Xuất kho

Cách 2: Trên màn hình danh sách Kho/ Cửa hàng. Lựa chọn Kho/ Cửa hàng muốn làm phiếu.  Trên khung Xuất Kho > chọn:

  • Phiếu Xuất hàng: Để tạo 1 phiếu xuất kho với tất cả tham số là trắng

  • Danh sách đơn hàng: Nếu bạn làm phiếu xuất kho cho 1 đơn hàng cụ thể

 Các bước tạo phiếu xuất kho

 

1. Chọn kiểu xuất hàng như Xuất hàng bán, Xuất nội bộ hoặc là Xuất chuyển kho

2. Nếu là xuất hàng bán, chọn đơn hàng muốn xuất: Các tham số của đơn hàng sẽ tự động điền vào phiếu xuất kho

3. Bạn có thể sửa các tham số (như số lươngj, giá bán, ….)

4. Ấn Lưu. Sau khi ấn Lưu, bạn có thể In phiếu xuất kho hoặc Kết xuất ra file