Thu hút khách hàng mới, tạo dựng niềm tin với khách hàng và nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng.

CHIẾN DỊCH EMAIL

Talgent cung cấp tính năng tiếp thị qua email để tự động hóa các chương trình tiếp thị của bạn.

Chức năng tiếp thị qua email của chúng tôi cho phép bạn tạo chiến dịch email hấp dẫn và gắn kết cao thông qua Bản tin hoặc Thử nghiệm A / B với giao diện dễ sử dụng và thiết kế hiệu quả (chức năng kéo thả).

Talgent cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các chiến dịch để bạn thiết lập mối liên hệ trực tiếp với khách hàng của mình.

TRỌNG TÂM VÀ CÁ NHÂN HÓA NỘI DUNG

Gửi email thích hợp đến đúng người vào đúng thời điểm

Bạn có thể cá nhân hóa các chiến dịch của mình và tạo nội dung nhắm mục tiêu cụ thể với thư viện các mẫu bản tin Marketing..

Chức năng tạo danh sách linh hoạt cho phép bạn phân loại các địa chỉ liên hệ của bạn thành từng nhóm giúp cải thiện đáng kể hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị qua email của bạn.