Cải thiện mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tìm mới khách hàng tiềm năng bằng cách tập trung hóa phương cách thu thập, tổ chức và quản lý thông tin khách hàng.

CHỨC NĂNG CRM CHO DOANH NGHIỆP

Tầm nhìn toàn cảnh về khách hàng

Không hẳn chỉ cần biết tên khách hàng, địa chỉ email, số điện thoại, website và các thông tin trên mạng xã hội mà trong cơ sở dữ liệu của bạn cần còn cả những thông tin kinh doanh quan trọng như vị trí của một người liên hệ trong công ty, mối quan hệ của anh ấy / cô ấy với những người liên hệ khác và thậm chí cả ngày sinh của họ.

Với tất cả thông tin này trong tầm tay của bạn, việc giao tiếp với khách hàng trở nên dễ dàng và có thể cá nhân hóa một cách dễ dàng..

PHÂN TÍCH CHI TIẾT

Tích hợp khả năng phân tích trên từng danh sách khách hàng.

Tích hợp khả năng phân tích để định dạng hóa dữ liệu, chia nhỏ dữ liệu thành các mục/ danh sách rõ ràng và dễ hiểu, nó giúp bạn có thể dễ dàng xử lý và lên kế hoạch thực hiện dựa trên từng danh sách.

Bạn có thể trực quan hóa thông tin quan trọng của khách hàng thành các biểu bảng linh hoạt.

DỄ DÀNG PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG VỚI CÁC DANH SÁCH THÔNG MINH

Phân khúc thông tin liên hệ thành đối tượng mục tiêu

Bạn biết mình đang nói chuyện với ai, bạn có thể điều chỉnh cách tiếp cận khách hàng tiềm năng với chiến thuật và chiến dịch tiếp thị của mình một cách có ý thức.
Bạn có thể chia nhỏ dữ liệu theo danh mục và tiêu chí, giúp dễ dàng tạo danh sách Thông minh.

CẢI THIỆN KHẢ NĂNG HIỂN THỊ VÀ TƯƠNG TÁC VỚI CHỨC NĂNG KÉO THẢ

Tối đa hóa thời gian và nâng cao hiệu quả

Phương pháp tiếp cận và hiển thị hình cột để nâng cao khả năng xác định các cơ hội bán hàng một cách hiệu quả cũng như quản lý công việc một cách trực quan

  • Hiển thị mọi thông tin bạn cần 

  • Nâng cao tính hiệu quả

  • Tăng năng suất