Kiểm soát tốt chất lượng dịch vụ sau bán hàng giúp nâng cao mức độ hài lòng khách hàng

CẤU HÌNH SLA LINH HOẠT

Nâng cao chất lượng dịch vụ với SLA

Bạn có thể thiết lập SLA dành riêng cho từng yêu cầu sự cố / dịch vụ. Bạn cũng có thể cấu hình quy tắc cảnh báo để thông báo cho kỹ thuật viên tự động theo thời gian thực. Hệ thống SLA linh hoạt cho phép bạn phân loại sự cố/ dịch vụ và áp dụng các SLA riêng biệt.

TÌM RA NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CỦA NHÂN VIÊN

Phân tích tìm ra các lỗi thường gặp giúp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo dõi và duy trì SLA và trở thành một chức năng thiết yếu trong Service Desk. Ngoài việc cảnh báo nhân viên khi các SLA sắp bị vi phạm (vượt quá mức thời gian quy định), các báo cáo phân tích sẽ giúp bạn tìm ra những SLA mà nhân viên bạn hay bị vi phạm, nó giúp bạn đưa ra các chương trình hướng dẫn/ đào tạo cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.