Nếu bạn đang dự định chuyển đổi số quản lý kho/ cửa hàng của mình, không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ.

MẠNH MẼ VÀ ĐỒNG BỘ

Quản lý nhiều kho thành một mạng lưới đồng nhất

Quản lý kho hàng được xem là một công việc phức tạp cho các chủ của hàng và thủ kho. Khi hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, đồng nghĩa với số lượng hàng hóa trong kho cũng như số lượng kho ngày càng tăng cao.

Talgent được thiết kế để giúp bạn quản lý kho hàng hiệu quả và tiết kiệm thời gian bằng cấu trúc đồng bộ và dễ sử dụng trong việc quản lý sản phẩm, đơn hàng, nhập-xuất của các chuỗi cửa hàng/ kho hàng một cách đồng nhất.

kiểm soát ĐỒNG bộ XUẤT - NHẬP

Cung cấp các tính năng quản lý hàng tồn kho và theo dõi sản phẩm mạnh mẽ

Quản lý kho chuyên nghiệp, hiệu quả góp phần hỗ trợ các khâu Lập kế hoạch, kiểm soát Xuất – Nhập, Báo cáo hàng tồn kho và Đưa ra cảnh báo về số lượng tối thiểu của từng loại sản phẩm. Đồng thời giúp giảm thiểu chi phí kho, hỗ trợ đưa ra quyết định kịp thời đối với hàng hóa chậm luân chuyển trong kho của doanh nghiệp mình.

ĐA DẠNG HÌNH THỨC QUẢN LÝ HÀNG HOÁ

Hàng hoá theo Lô / Hạn sử dụng

Theo dõi kiểm soát quản lý hàng hóa theo lô và hạn sử dụng là một điều rất quan trọng. Giảm đi nỗi lo hàng hóa bị hư hỏng do vượt quá thời gian sử dụng mà không được nhận biết.

KIỂM SOÁT SỐ LƯỢNG HÀNG TỒN KHO

Cảnh báo số lượng hàng tồn kho

Cảnh báo hàng tồn kho sẽ giúp bạn quản lý số lượng hàng hoá tồn trong kho sao cho không quá nhiều và không quá ít. Nó giúp bạn tối ưu hoá lợi nhuận và luôn có sẵn hàng để giao cho khách hàng đúng số lượng và thời hạn.