Xem doanh thu của bạn đến từ đâu và làm sao tạo ra nhiều hơn.

ĐƯA RA QUYẾT ĐINH DỰA TRÊN SỐ LIỆU

Dự báo doanh số bán hàng giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn.

Talgent giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn bằng cách đi sâu vào dự báo bán hàng của bạn và cho bạn một góc nhìn toàn cảnh 360 độ về kênh bán hàng bao gồm khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, tài khoản, cơ hội và hơn thế nữa.

Nó giúp ích việc lập kế hoạch kinh doanh, lên ngân sách, và quản lý rủi ro một cách hiểu quả..

ĐỊNH HƯỚNG HIỆU SUẤT BÁN HÀNG

Xác định các tín hiệu cảnh báo sớm trong quy trình bán hàng của bạn và có hướng điều chỉnh trước khi quá muộn.

Dự báo bán hàng giúp bạn hiểu rõ cách mà nhóm bán hàng của bạn đang hoạt động với từng cá nhân hay cả nhóm. Bạn sẽ có thể xác định bất kỳ nhân viên nào không có doanh số bán hàng trong thời gian tới để bạn chủ động bàn bạc và tìm cách giải quyết..

ĐẶT MỤC TIÊU VÀ ĐÁNH GIÁ

Mục tiêu công bằng sẽ tạo ra sự cạnh tranh công bằng trong nhóm.

Doanh số dự kiến ​​của bạn và nhóm của bạn dựa trên những dấu hiệu chắc chắn, sẽ giúp việc đặt các mục tiêu nhóm của bạn với sự tự tin có thể đạt được vì chúng dựa trên dữ liệu thống kê.Bạn có thể lấy dữ liệu ra để kiểm tra xem liệu nhóm của mình có đang đi đúng hướng. Việc kiểm tra số liệu thường xuyên hơn sẽ giúp bạn phân bổ các nguồn lực của mình một cách hiệu quả và cuối cùng bạn sẽ chuẩn bị tốt cho các cuộc họp dự báo/ đánh giá sắp tới.