Mang lại những trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ khách hàng và biến hỗ trợ khách hàng thành niềm vui của khách hàng

quản lý các tickets tập trung

Đơn giản hoá việc quản lý tickets

Tất cả các vấn đề xảy ra với khách hàng đều được quản lý trên hệ thống là những ticket. Việc tập trung hoá màn hình quản lý tickets bất kể khách hàng yêu cầu nó qua kênh liên lạc nào (Zalo, Chat, Portal hay Điện thoại) giúp bạn không bỏ sót một ticket nào. 

 
TẬP TRUNG THÔNG TIN VÀO MỘT NƠI DUY NHẤT

Thông tin khách hàng trong từng ticket

Tích hợp thông tin khách hàng vào ticket giúp nhân viên hỗ trợ có được những thông tin hữu ích để cung cấp các giải pháp xử lý ticket một cách hiệu quả hơn:

  • Khách hàng của họ là ai

  • Phân khúc khách hàng

  • Thông tin liên hệ

  • Họ đã mua những sản phẩm gì

  • Các tickets khác có liên quan đến khách hàng

BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ TỪNG TICKET

Quá trình hỗ trợ của mỗi ticket đều được lưu chi tiết

Mọi thông tin về lịch sử các hành động và thay đổi trạng thái. của nhân viên trong quá trình hỗ trợ khách hàng đều được lưu lại một cách rõ ràng và trung thực giúp bản kiểm soát tốt chất lượng dịch vụ của từng nhân viên và từng ticket.