Giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh mong muốn và nâng cao năng suất kinh doanh.

MỞ DỤNG GIÁ TRỊ VÀ QUY MÔ DỊCH VỤ

Đáp ứng mọi nhu cầu của các công ty dịch vụ

Quản lý dịch vụ tại hiện trường (Field Service) là lựa chọn lý tưởng cho công ty dịch vụ kỹ thuật, ngành công nghiệp, nhà thầu phụ và nhà thầu, chuyên gia tiếp thị và đặc biệt là giải quyết các hợp đồng hoặc những tình huống cụ thể cần lực lượng lao động là việc tại hiện trường.

ĐƠN GIẢN HOÁ QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Gắn kết các tickets thành 1 luồng làm việc liền mạch

Tích hợp các yêu cầu nhân viên làm việc tại hiện trường được gắn kết với yêu cầu xử lý (ticket) mẹ. Giúp bạn dễ dàng trong việc quan lý các tickets, nâng cao chất lượng dịch vụ, sắp xếp hợp lý nhân viên tại hiện trường.