Các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng (CSAT) được sử dụng để hiểu mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ hoặc trải nghiệm của công ty bạn.

TÙY CHỈNH MẪU CÂU HỎI GIÚP NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Dễ dàng tạo mẫu khảo sát cho công ty bạn

Talgent cung cấp khả năng tùy biến các mẫu phiếu khảo sát để bạn có thể áp dụng cho các trường hợp và kiểu khảo sát khác nhau như:

  • Net Promoter Score (NPS) 

  • Customer Effort Score (CES) 

  • Customer Satisfaction (CSAT)

ĐA DẠNG CÁCH ĐẶT CÂU HỎI

Các mẫu câu hỏi thân thiện sẽ khuyến khích khách hàng trả lời

Bạn có thể chọn nhiều kiểu câu hỏi khác nhau sao cho thích hợp nhất với loại câu hỏi bạn muốn khách hàng trả lời, như:

  • Xếp hạng theo chuỗi số

  • Xếp hạng theo ngôi sao

  • Gửi ý kiến phản hồi