Các biểu bảng phân tích cần thiết cho doanh nghiệp bán hàng

Chủ sở hữu: Talgent Admin

Hệ thống phân tích bán hàng là một công cụ cho phép các nhà điều hành và quản lý cao cấp kiểm soát hiệu quả các KPI bán hàng và theo dõi chúng ở vị trí trung tâm đồng thời giúp các nhóm bán hàng đạt được mục tiêu bán hàng thông qua các phân tích chi tiết về hiệu suất bán hàng, độ dài chu kỳ và kênh bán hàng.

Các bộ phận kinh doanh cần có khả năng kiểm soát các chu trình giai đoạn bán hàng (Sales Pipeline) của họ một cách chính xác tại bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách sử dụng biểu bảng phân tích mà việc kiểm soát hiệu suất của nhóm, cơ hội bán hàng, giao dịch đã chốt, nhiều KPI bán hàng khác và quản lý bán hàng ở cấp độ hàng ngày hoặc chiến lược trở nên đơn giản và dễ theo dõi hơn. Cố gắng điều hướng tất cả các nhiệm vụ bán hàng đồng thời tăng doanh thu và lợi nhuận, dự báo và so sánh dữ liệu nhanh chóng và chính xác là điều quan trọng hàng đầu đối với những cá nhận bận rộn như đại diện bán hàng và người quản lý. Để có cái nhìn tổng quan 360° đầy đủ về thông tin bán hàng, có tổng quan dữ liệu thời gian thực về mục tiêu của bạn, trực quan hóa tiến trình của bạn và chia sẻ thông tin với khách hàng hoặc các bên liên quan, biểu bảng phân tích bán hàng sẽ cho phép bạn toàn quyền kiểm soát đồng thời cho phép bạn tận dụng tối đa phân tích bán hàng chuyện sâu. Để thấy những lợi ích này trong thực tế, chúng tôi sẽ cho bạn thấy các mẫu biểu bảng phân tích bán hàng của chúng tôi được tạo bằng trình tạo từ công cụ phân tích và tạo biểu bảng chuyên nghiệp của Talgent.

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu về 5 loại biểu bảng phân tích bán hàng hàng đầu bao gồm các khía cạnh bán hàng quan trọng nhất của một công ty:

1. Biểu bảng phân tích hiệu suất bán hàng, được phân chia ra thành cái nhóm phân tích khác nhau như:

  • Theo thời gian: Tháng, Quý và Năm

  • Theo đối tượng quản lý: Nhân viên phụ trách, Nhóm bán hàng, Sản phẩm

  • Theo vùng địa lý

2. Biểu bảng phân tích các KPIs

3. Biểu bảng đo lường chu kỳ bán hàng, như:

  • Cơ hội bán hàng (Deals)

  • Đơn hàng (Sales Orders)

4. Biểu bảng phân tích tỷ lệ chuyển đổi

5. Biểu bảng đánh giá rủi ro mất khách hàng hiện tại (Churn rate)

Ví dụ: Phân tích doanh số bán hàng theo Tháng

Là người quản lý bán hàng, bạn cần có thông tin nhanh có thể cho bạn biết liệu nhóm của bạn có đang đáp ứng các mục tiêu của nhóm hay là mục tiêu cá nhân của họ hay không. Bảng Phân tích doanh số bán hàng theo Tháng hiện thị mọi thông tin đa chiều về doanh số bán hàng ở trên là một điểm duy nhất để bạn và nhóm của bạn có được thông tin chi tiết về tình hình bán hàng.

Trước tiên, Talgent có thể biết nhóm các nguồn dữ liệu mà bạn có theo chiều thời gian. Dữ liệu này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như tổng số đơn hàng, giá trị các đơn hàng, các sản phẩm trong đơn hàng, nhân viên bán hàng, khách hàng, … với việc tổng hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau giúp bạn có được phân tích rõ nét và đa chiều hơn.

Các mẫu kiểu Thẻ thống kê và Biểu đồ:

Lưu ý: Đây chỉ là vài mẫu tiểu biểu. Bán có thể cấu hình và tạo thêm rất nhiều biểu bảng phân tích khác nhau dựa theo nhu cầu của bạn. Hãy vào phần Biểu bảng để biết thêm chi tiết

Thẻ thống kê theo tháng có so sánh với các chỉ số:

Biểu đồ phân bố số đơn hàng theo từng nhân viên trong tháng

Biểu đồ phân tích doanh số bán hàng theo từng nhân viên trong tháng

HÃY TRẢI NGHIỆM NỀN TẢNG TALGENT